• 111

Туристичка фабрика

Зграда

Магацин за ткаенини

Машина за печатење на сублимација

Сублимација Печатење

Печатење на екранот

ДТГ печатење

Работилница за шиење

Инспекција на квалитет

Складиште

Складиште

Изложбен салон